SAPPROJE Turquality ve Yönetim Danışmanlık Hizmetleri

Turquality ve Marka Destek Programı Danışmanlığı

SAP projelerinizi gerçekleştirmenin yanında bu projenin finansmanını sağlayacak Turquality desteklerinde de yanınızdayız.

TURQUALITY® Nedir?

TURQUALITY® , Dünyanın devlet destekli ilk ve tek markalaşma programıdır. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim kalıpları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor.

Tekstil ve hazır giyim, otomotiv, elektronik, gıda gibi rekabetçi sektörlerimiz açısından ihracatta markalaşmanın önemi gün geçtikçe daha da artmaktadır. TURQUALITY® ülkemizin rekabet avantajını elinde bulundurduğu ve markalaşma potansiyeli olan ürün gruplarına sahip firmaların, üretimlerinden pazarlamalarına, satışlarından satış sonrası hizmetlere kadar bütün süreçleri kapsayacak şekilde yönetsel bilgi birikimi, kurumsallaşma ve gelişimlerini sağlamak suretiyle uluslararası pazarlarda kendi markalarıyla global bir oyuncu olabilmeleri amacıyla oluşturulmuş destek platformudur.

Vizyonunu “10 yılda 10 dünya markası yaratmak” olarak belirleyen TURQUALITY® buna ulaşmak için marka yaratma potansiyeli olan firmaları belirleyerek oluşturulan destek platformu çerçevesinde desteklemeyi hedefliyor.
Turquality Programı’nın süresi (5+5 yıl) 10 yıldır. İlk 5 yılda iyi performans gösteren firmalar ikinci 5 yıla kabul edilirler.

Kapsam dahilinde geliştirilen tüm IT proje ve yatırımların %50 bedeli teşvik kapsamında geri alınabilir. Turquality Destek kapsamındaki firmalara aşağıdaki adresten ulaşabilirsiniz.

https://www.turquality.com/markalar/turquality-destek-programi-kapsamindaki-firmalar

Marka Destek Programı Nedir?

TURQUALITY® destek programının bir alt programıdır. Kısmen yeterli firmalar buraya alınır.
Turquality programına başvurulduğunda yapılan değerlendirmeler sonucunda firma 100 üzerinden 50 ile 80 puan arasında alırsa Marka programına, 80 ve üstü alırsa Turquality programına yerleştirilmektedir.
Belirli başlıklardaki temel desteklerden sınırlı miktarda faydalanılır.
Marka destek kapsamında yıllık toplam üst limit 2.7 M $ .

Her harcama kaleminin sınıfı ayrı sayıldığı için, bir kalemde yapılan eksik harcama diğerine aktarılmaz.

Turquality Programı Kapsamında Sağlanan Destekler:

1. Gelişim Yol Haritası Çalışmaları
2. Patent – Faydalı Model – Endüstriyel Tasarim Marka Tescili/ Koruması
3. Tanıtım, Reklam Ve Pazarlama Giderleri
4. Yurtdışı Ofis – Depo – Mağaza Kira
5. Yurtdışı Ofis – Depo – Mağaza Dekorasyon
6. Yurtdışı Reyon Kira
7. Yurtdışı Showroom Kıra/Dekorasyon
8. Sertifikasyon
9. Yurtdışı Franchise Dekorasyon
10. Yurtdışı Franchise Kira
11. Tasarımcı, Aşçı/Şef İstıhdamı