SAPPROJE İnsan Kaynakları Hizmetleri

Dış Kaynak Kullanımı:

İşletmelerin gittikçe artan ölçüde, sadece kendi sahip oldukları yetenek ve becerileri esas alan işleri yapmak istemeleri; bunun dışında kalan işleri organizasyon dışındaki başka işletmelerden almak eğilimi yaygın bir ‘dış kaynak kullanımı’ uygulamasını ortaya çıkarmıştır.

İşletmeler kendilerine rekabet avantajı sağlayan işlerin dışındaki tüm işleri başka işletmelere yaptırmak suretiyle, kaynak tasarrufu yapmakta, yapı olarak küçülmekte, daha yalın hale gelmekte ve ana faaliyet kolları üzerinde yoğunlaşma fırsatı bulmaktadırlar.

Günümüzün artan rekabetçi ortamında dış kaynak kullanımı, şirketlere daha kısa sürede büyüme ve gelişme ortamı yaratarak karlılıklarını arttırabilme olanağı sağlamaktadır.

Dış Kaynak (Outsource) Hizmetimizdeki Farkımız:

200 Kişilik Danışman Portföyümüz bulunmaktadır.
Yetiştirme Programları uygulamaktayız.
Görüşmelerimizi yetkinlik bazlı yöneticilerimiz ile yaparız.
Sadece Teknik olarak değil, kişisel yetkinliklere de sahip olması konusuna hassasiyet gösteririz.
Bordrolama şirketi değiliz. Bilgi Teknolojileri şirketiyiz.
Outsource personelimiz Projeleri bittiğinde işten çıkarılmayacağını bilirler. Başka Projelerde değerlendirirler.
Yetkinlik Geliştirme ve Güncelleme .Kendi branşları için gerekli tüm eğitim ve sertifikasyonları bizim tarafımızdan takip edilir ve sağlanır.
Kariyer planları yapılır.

Neden Dış Kaynak (Outsource) Kullanımı?

Yaygın olan kanıya göre işletmelerin dış kaynak kullanımına gitmeleri sadece maliyet endişelerine bağlanmaktadır ancak dış kaynak kullanımının nedenlerini sadece maliyet avantajları ile sınırlamak son derece kısır bir görüşü ifade edecektir. Dış kaynak kullanımı maliyet avantajından başka:

Temel yeteneğin gelişimi
Esnekliğin artırılması
Risk azalımı
Kaynak transferi ve kaynakların yeniden dağılımı
Sabit sermaye masraflarının azaltılması
Maliyetlerin önceden bilinmesi
Belirlenmiş hizmet düzeyleri
Kaynak sürekliliği

Geniş ve esnek kaynak havuzu
Kaynak maliyet ve teknoloji risklerinin azalması
Kalite artırımı
Hız kazanımı
Küçülme
Teknoloji
Bilgi Teknolojilerini (BT) doğru kullanmak

gibi avantajlar sağlamaktadır.

Seçme ve Yerleştirme Hizmetindeki Farkımız:

Geniş ve Esnek bir Danışmanlık Portföy havuzumuz var. 200 Kişilik Danışman Portföyümüz bulunmaktadır.
Görüşmeleri Profesyonel Kariyer Danışmanlarımız yapmaktadır.
Yetiştirme Programları uygulamaktayız.
Görüşmelerimizi yetkinlik bazlı yöneticilerimiz ile yaparız.
Teknik sınavları uygularız.
Sadece Teknik olarak değil, kişisel yetkinliklere de sahip olması konusuna hassasiyet gösteririz.
Müşterimizin ihtiyacını iyi analiz edip, uygun kişiyi yerleştirme özen gösteririz.